Kolejna witryna oparta na WordPressie

Kolejna witryna oparta na WordPressie

Mgr Katarzyna Karpińska – Serwa, jestem logopedą, filologiem.
W 2009 r. uzyskałam dyplom magistra filologii polskiej w Instytucie Filologii Polskiej i Klasycznej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
W 2015 r. ukończyłam Pedagogikę Specjalną w zakresie Logopedii, na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na Wydziale Studiów Edukacyjnych

Prywatnie jestem szczęśliwą mamą trójki dzieci. Wolne chwile spędzam z rodziną lub na szkoleniach, poszerzając swoją wiedzę.

Moje zdjęcie

Szkolenia i kursy

 „Opóźniony Rozwój Mowy – prawidłowa diagnoza i skuteczne metody terapeutyczne” – Poznań, 2014r.
 „Makaton – zabawy” – Poznań, 2015r.
 „Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania” – Kraków, 2015r.
 „Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej” – Poznań, 2015r.
 „Diagnoza i terapia ryzyka dysleksji dzieci w wieku przedszkolnym” – Poznań, 2016r.
 „Wspieranie rozwoju Integracji Sensorycznej w warunkach przedszkolnych i domowych” – Poznań, 2016r.
 „Dziecko z ADHD w rodzinie i w szkole – rozwiązania praktyczne” – Poznań, 2016r.
 „Wczesna diagnoza i stymulacja logopedyczna” – Poznań, 2016r.
 „Dieta w autyzmie” – Poznań, 2016r.
 „Nadmierne ślinienie się – techniki terapeutyczne” – Poznań, 2016r.
 „Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów w dyslalii obwodowej” – Poznań, 2017r.
 „Afazja dziecięca, niedokształcenie mowy o typie afazji ( pochodzenia korowego), alalia. Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami mowy uwarunkowanymi korowo” – Poznań, 2018r.
 „Dziecko z Zespołem Downa – rehabilitacja, terapia , edukacja” – Poznań, 2018r.
 „Nie patrzy, nie słucha, nie mówi! Od czego zacząć? – diagnoza i trening umiejętności komunikacyjnych”, Poznań – 2018r.
 „ Wczesna interwencja logopedyczna dzieci do 3 r.ż.”, Poznań – 2018r.